Szanowni Państwo, drodzy uczniowie!
Minister Edukacji Narodowej z powodu zagrożenia epidemiologicznego zamknął szkoły. Obecnie wiemy, że szkoły są zamknięte do 25 marca. Nie wiemy jednak, czy to ostateczny termin.
Aby nasi uczniowie jak najmniej stracili przez zaistniałą sytuację bardzo prosimy, aby nie traktować tego czasu jako wakacji, a jako czas na powtórzenie i utrwalenie dotychczasowych wiadomości i umiejętności.
Pozwoliliśmy sobie przygotować zadania dla uczniów, aby uławtwić im ten proces. Postaramy się na bieżąco podawać kolejne materiały.


Dodatkowo podajemy link do materiałów udostępnionych przez Ministerstwo Edukacji https://www.gov.pl/web/zdalnelekcje/

Religia
MATEMATYKA
Uczniowie klas 4-8:
Proszę wejść na stronę: https://gwo.pl/strony/2235/seo_link:strefa-ucznia-wszystkie-klasy
Z lewej strony wybrać matematykę w odpowiedniej klasie i potem testy online.
Testy należy rozwiązać, a na potwierdzenie ich rozwiązania treści zadań wraz z poprawnymi odpowiedziami zapisać w zeszycie.
Uczniów klas 1-8 zapraszamy też do rozwiązywania ćwiczeń na stronie matzoo.pl
Uczniom klasy 4 i 5 przypominam, że mają podręcznik do matematyki. W przypadku braku możliwości wykonania podanych ćwiczeń proszę o rozwiązywanie zadań z podręcznika z wszystkich omówionych zagadnień. Wybór zadań jest bardzo duży.
W razie pytań z klas 4-5 proszę o kontakt na adres: hwyzujak@o2.pl
klasa VI (16.03-20.03.2020r.)
Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym zadania uzupełniające z działu „Liczby całkowite”: zadania od 90 do 97 str.250
klasa VII (16.03-20.03.2020r.)
Proszę wykonać w zeszycie przedmiotowym zadania uzupełniające z działu „Liczby całkowite”: zadania od 23 do 31 str. 182
klasa VIII: Zachęcam do powtórki przed egzaminem, codziennie na stronie CKE pojawiać się będą zestawy powtórkowe wraz z odpowiedziami:
https://www.cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/materialy-dodatkowe/zestawy-zadan-powtorkowych/
W razie problemów proszę o kontakt: jarzebskaula@wp.pl
Na tej samej stronie znajdziecie również powtórki z języka polskiego i angielskiego.

INFORMATYKA klasa 2 i 3
Proszę popracować z płytą CD dołączoną do ćwiczeń i w miarę możliwości rozwiązać umieszczone na niej zadania.
W razie pytań proszę o kontakt na adres: hwyzujak@o2.pl
INFORMATYKA klasy 4 - 8
Proszę skorzystać z materiałów na stronie http://dlaucznia.migra.pl
Po wybraniu podręcznika ukażą się materiały do pracy.
W razie pytań proszę o kontakt na adres: hwyzujak@o2.pl

BIOLOGIA

Klasa 5
Proszę utrwalić wiadomości z rozdziału ,,Tkanki i organy roślinne''. Zapamiętać wiadomości ,,To najważniejsze!'', które znajdują się na końcu każdego tematu. Wykonać (ustnie lub pisemnie w zeszycie przedmiotowym) zestaw zadań ,,Wiesz czy nie wiesz?''. Elementy te pozwolą Wam uporządkować wiedzę z tego rozdziału oraz przygotować się do sprawdzianu. Przypominam również o zaległej pracy domowej (karta pracy - Pęd. Budowa i funkcje łodygi). Prace pisemne z biologii będą sprawdzone i ocenione!!!
Klasa 6
Proszę utrwalić wiadomości z rozdziału ,,Kręgowce zmiennocieplne''. (Ryby, płazy, gady). Zapamiętać wiadomości ,, To najważniejsze!'', które znajdują się na końcu każdego tematu. Wykonać (ustnie lub pisemnie w zeszycie przedmiotowym) zestaw zadań ,,Wiesz czy nie wiesz?''. Elementy te pozwolą Wam uporządkować wiedzę z tego rozdziału oraz przygotować się do sprawdzianu. Prace pisemne z biologii będą sprawdzone i ocenione!!!
Klasa 7
Proszę utrwalić wiadomości z rozdziału ,,Regulacja nerwowo-hormonalna''(podręcznik str.165-185). Na końcu każdego tematu znajdują się ćwiczenia , które pozwolą Wam utrwalić i zapamiętać zdobytą wiedzę. Rozwiązanie ćwiczeń proszę wykonać ustnie lub pisemnie w zeszycie przedmiotowym. Zachęcam również do oglądania filmów edukacyjnych związanych z tym rozdziałem. Prace pisemne z biologii będą sprawdzone i ocenione!!!
Klasa 8
Proszę utrwalić wiadomości z rozdziału ,,Ekologia''. Zapamiętać wiadomości ,, To najważniejsze!'', które znajdują się na końcu każdego tematu. Wykonać (ustnie lub pisemnie w zeszycie przedmiotowym) zestaw zadań ,,Wiesz czy nie wiesz?''. Elementy te pozwolą Wam uporządkować wiedzę z tego rozdziału oraz przygotować się do sprawdzianu. Prace pisemne z biologii będą sprawdzone i ocenione!!!

PLASTYKA

KLASY I-VII
ZACHĘCAM DO UDZIAŁU W KONKURSIE PLASTYCZNYM ,,OZDOBY WIELKANOCNE''
Celem konkursu jest: propagowanie tradycji i folkloru związanego ze świętami wielkanocnymi, rozwój wrażliwości plastycznej i artystycznej, stworzenie możliwości do indywidualnej oraz rodzinnej działalności artystycznej, poprzez to rozwijanie zdolności, odkrywanie możliwości i pogłębienie więzi rodzinnych.
Przedmiotem konkursu jest ozdoba wielkanocna -przestrzenna lub płaska, wykonana dowolną techniką plastyczną.
Kategorie konkursowe
*Kartka wielkanocna
*Kurka, pisanka, baranek lub zajączek wielkanocny
*Stroik wielkanocny, badź też inna ozdoba związana ze świętami wielkanocnymi.
Prace należy składać do dnia 6 kwietnia 2020r.
Ozdoba wielkanocna zgłoszona do konkursu przechodzi na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo dysponowania nadesłanymi pracami. Najprawdopodobniej (ponieważ nie wiem kiedy się spotkamy) prace będą przekazane dla Stowarzyszenia Dzieci Niepełnosprawnych "Możesz więcej" w Mińsku Mazowieckim.
Każdy uczestnik konkursu otrzyma dodatkową ocenę z plastyki !!!

Klasa 2-3
Proszę doskonalić mnożenie i dzielenie w zakresie 30 oraz uczyć się tabliczki mnożenia w zakresie 50, a także utrwalać dodawanie i odejmowanie w zakresie 50, nazwy miesięcy i znaki rzymskie do XII. Uczniowie kl. 3 tabliczka mnożenia w zakresie 100. Zapraszam też do rozwiązywania ćwiczeń na stronie matzoo.pl Codziennie zachęcam do czytania tekstów z podręcznika. Proszę utrwalać ortografię i gramatykę: pisownia wyrazów z ó, ż, rz, -ów, -ówka. Pamiętajcie również o nauce na pamięć piosenki. Wolny czas poświęcić proszę na wykonanie pracy (konkursowej) z plastyki.
W razie pytań proszę o kontakt na adres: malgosia2602@wp.pl
kontakt dla klasy 3: edyta.karczewska.brzost@gmail.com
JĘZYK POLSKI
Klasa IV
1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Nie, nie i jeszcze raz nie- pisownia ,,nie” łącznie i rozdzielnie.
2. Zapoznaj się z nową wiadomością.- podręcznik str.168.
3. Wykonaj w zeszycie ćwiczenie 1. str. 168
4. Utrwalaj zasady pisowni wyrazów z ,,rz”, ,,ż”, ,,ó”, ,,ch”
Klasa V
1. Utrwalaj zasady pisowni wyrazów z ,,rz”, ,,ż”, ,,ó”, ,,ch”.
2. Przypomnij sobie reguły dotyczące stawiania przecinka w zdaniu pojedynczym- podr. str. 219.
3. Wykonaj pisemnie w zeszycie ćwiczenie 3 i 4 str.220 (podręcznik).
Klasa VI
1. W zeszycie przedmiotowym zapisz temat: Pisownia wyrazów wielką i małą literą- ćwiczenia
2. Przypomnij sobie zasady pisowni- podręcznik str. 178, 179,181.
3. W zeszycie przedmiotowym wykonaj ćwiczenie na rozgrzewkę str.178, ćwiczenie1 str.178
4. Utrwalaj wiadomości z tematów:
Rodzaje podmiotów.
Orzeczenie czasownikowe i imienne.
Związki wyrazów w zdaniu.
Klasa VII
1. Powtórz wiadomości o zdaniach złożonych współrzędnie i podrzędnie- podręcznik str. 195-197. Przygotuj się do kartkówki!
2. Na dodatkowej kartce: przepisz zdania z ćwiczenia 4 str.194. Nazwij każde z nich i narysuj wykres.
Klasa VIII
1. Przypomnij sobie zagadnienia ze słowotwórstwa str. 255, 256,257
2. W zeszycie przedmiotowym wykonaj ćwiczenia: j ćwiczenie 2 i 4 z podręcznika
3. Wykonaj ćwiczenia ( w zeszycie przedmiotowym)
A. Z podanego zestawu wyrazów wypisz wszystkie zrosty.
duszpasterz, Białystok, Krasnystaw, Wielkanoc, Rzeczpospolita, grzybobranie, złoczyńca, woziwoda, włóczykij, listonosz, długopis, dusigrosz
ZROSTY: …………………………………………………………….
B. Z podanego zestawu wyrazów wypisz wszystkie złożenia
prawoskrzydłowy, krwiodawca , dobranoc, maminsynek, karygodny, listonosz , Białystok, listopad, pięćdziesiąt, Krasnystaw , językoznawstwo, liczykrupa
ZŁOŻENIA ……………………………………………………………

JĘZYK ANGIELSKI
Klasa I
Zachęcam do skorzystania ze strony
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level1/?cc=pl&selLanguage=pl i utrwalania poznanych wiadomości przy pomocy zawartego tam zestawu gier, piosenek itp.
Klasa II
Zachęcam do skorzystania ze strony
https://elt.oup.com/student/exploretreetops/level2/?cc=pl&selLanguage=pl i utrwalania poznanych wiadomości przy pomocy zawartego tam zestawu gier, piosenek itp.
Klasa III
część 1, część 2 ( można wydrukować, albo pisać odpowiedzi w zeszycie)
Klasa IV
zadania z podręcznika str. 105,106,107,108 (zadania na słuchanie z płyty z podręcznika)
Klasa V
zadania z podręcznika str. 105,106,107,108 (zadania na słuchanie z płyty z podręcznika)
Klasa VI
zadania z podręcznika str. 105,106,107,108 (zadania na słuchanie z płyty z podręcznika)
Kl. VII – uzupełnijcie zadania przygotowujące do egzaminu ósmoklasisty, podręcznik str.66/67. nagranie1 nagranie2
KL. VIII – Uzupełnijcie arkusz próbny egzaminu ósmoklasisty https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/arkusze/arkusze-pokazowe-grudzien-2017 Proszę pobrać arkusz i plik dźwiękowy EO_1

Historia
Kl. IV – mini projekt – zadanie 5, podręcznik str.84
Kl. V – podsumowanie działu IV, str. 130
Kl. VI – mini projekt , zadanie 5, podręcznik str. 131
Kl. VII – zachęcam do samodzielnej powtórki początków I wojny światowej https://epodreczniki.pl/a/dlaczego-wielka-dlaczego-swiatowa-wojna-1914-1918/DdNetKNu2
Kl. VIII – ćwiczenie 1,2,3 podręcznik str. 181

JĘZYK ROSYJSKI
klasa VII – uzupełnijcie zadania powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń str.36/37
Klasa VIII - uzupełnijcie zadania powtórzeniowe w zeszycie ćwiczeń 1,2,3,4 str.16; 1,2,3 str. 21

WOS
Klasa VIII – ćwiczenia podsumowujące podręcznik str. 138/139

Geografia
klasa V

Utrwalenie wiadomości z tematów:
- Przez lądy i oceany
- Pierwsze podróże geograficzne
- Pogoda a klimat
- Strefy klimatyczne i strefy krajobrazowe
Do wykonania na kartce Sprawdź się – str.99-100.
klasa VI
Przemysł i usługi we Francji.
Do opracowania na kartce ćwiczenia znajdujące się pod tekstem.
klasa VII
Usługi w Polsce. Transport lądowy, wodny i lotniczy w Polsce. Łączność.
Do opracowania na kartce ćwiczenia znajdujące się pod tekstem.
klasa VIII
Tornada i cyklony tropikalne w Ameryce Północnej.
Do opracowania na kartce ćwiczenia znajdujące się pod tekstem.

Przyroda klasa IV
Utrwalenie i uzupełnienie wiadomości z działu 5 - Odkrywamy tajemnice zdrowia.

Klasa 1
Proszę o doskonalenie umiejętności czytania wykorzystując podręcznik, przepisywanie i pisanie z pamięci krótkich zdań. Można utrwalać ortografię poprzez tworzenie słowniczków ilustrowanych. Na lekcjach dzieci wykonywały takie ilustracje. Pomoc rodziców jest niezbędna przy wskazywaniu i nawet zapisaniu trudniejszych wyrazów z "ó-u", a dzieci narysują własne skojarzenia.
Doskonalimy też rachunek pamięciowy - dodawaliśmy i odejmowaliśmy do 12, chętni mogą rozwijać umiejętności do 15 (włącznie) wykorzystując "zielone" ćwiczenia.
W razie pytań proszę o kontakt na adres: ewa.grajda@wp.pl
Klasy 1-3
Zachęcam do zabawy z ortografią. Polecam ćwiczenia na stronie: dyktanda.online - czekają na was ciekawe gry, ćwiczenia i zasady pisowni.