WRZESIEŃ W PRZEDSZKOLU

Minął miesiąc, gdy jesteśmy razem w przedszkolu. Dzieci z grupy „Zuchy” bardzo szybko zdobyły sympatię swoich pań i wszystkich pracowników szkoły
i bardzo polubiły siebie nawzajem.
To, co trudne już za nimi, a teraz tylko uśmiech i wspaniała zabawa.
Dzieci aktywnie brały udział w zajęciach i zabawach.
Znają już parę piosenek, wierszyków i zabaw ze śpiewem. Dzięki sprzyjającej pogodzie dużo czasu spędzały na placu zabaw, korzystały ze spacerów.
Tak minął nam wrzesień – szybko i pracowicie, w serdecznej i przyjaznej atmosferze. Każdy dzień dostarczał naszym wychowankom nowych atrakcji
i stawiał przed nimi nowe wyzwania.
A to dopiero początek naszej wspólnej przedszkolnej przygody.

op. Agata Drabarek i Katarzyna Żuber