Pasowanie na ucznia


25 października w naszej szkole odbyła się uroczystość „Pasowania na uczniów” dzieci z klasy I. Zanim nastąpił ten ważny w życiu każdego ucznia moment, dzieci z klasy I, V i VI zaprezentowały swoje umiejętności w programie artystycznym, oklaskiwanym przez przybyłych na uroczystość rodziców i gości. Gromkie brawa publiczności były dowodem, że uczniowie przygotowali się na przysłowiową piątkę.
Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i odśpiewaniu hymnu państwowego „pierwszoklasiści” uroczyście ślubowali:
„W obecności zaproszonych gości, dyrekcji, nauczycieli, rodziców, koleżanek i kolegów ślubuję uroczyście:
Wypełniać sumiennie obowiązki ucznia
ŚLUBUJĘ
Uczyć się pilnie, być dobrym kolegą
ŚLUBUJĘ
Dbać o dobre imię swojej klasy i szkoły oraz domu rodzinnego
ŚLUBUJĘ
Przynosić dumę rodzicom i nauczycielom
ŚLUBUJĘ
Swoim zachowaniem i nauką sprawiać innym radość
ŚLUBUJĘ”.

Następnie Dyrektor Szkoły pani Edyta Karczewska - Brzost dokonała ceremonii pasowania dotykając ramienia każdego ucznia dużym długopisem przepasanym biało – czerwoną wstęgą i wypowiadając słowa: „Pasuję Cię na ucznia klasy pierwszej”.
Z okazji tej uroczystości wychowawczyni klasy pierwszej pani Małgorzata Popławska wręczyła uczniom dyplomy a rodzice medale i drobne upominki.
O dzieciach nie zapomniała także Wójt Gminy Jakubów pani Hanna Wocial, która gratulowała pierwszakom przyjęcia do braci uczniowskiej oraz życzyła sukcesów w nauce.