Pierwszy dzień wiosny

Wiosna to najpiękniejsza pora roku. Kojarzy nam się z rozkwitającą przyrodą, ze słonecznym oddechem wiatru, z pierwszymi zielonymi pąkami pojawiającymi się na nagich gałęziach . Oto na naszych oczach budzi się do życia cały otaczający nas świat. Topnieją śniegi, nieśmiało rozkwitają pierwsze krokusy. Ptaki powracają z ciepłych krajów. To znaki odchodzącej od nas zimy, z którą żegnamy się każdego roku.
Wspólne obchody I Dnia Wiosny na stałe wpisały się w kalendarz imprez i uroczystości naszej szkoły. „Dzień Kwitnącego Kapelusza” zorganizował Samorząd Uczniowski pod kierunkiem pani Małgorzaty Popławskiej. Głównym celem imprezy była integracja uczniów, motywowanie do pracy na rzecz klasy, szkoły, wdrażanie do zdrowej rywalizacji oraz zniechęcenie uczniów klas starszych do wagarów, by Pierwszy Dzień Wiosny nie był postrzegany jako Dzień Wagarowicza.
Dzień ten był pełen atrakcji i rozpoczął się od konkursu „Mam Talent”. Uczniowie śpiewali piosenki, recytowali wiersze, tańczyli lub inscenizowali krótkie scenki. Podczas występów można było zaobserwować, jak dzieci wcieliły się w swoje role i z jakim zaangażowaniem prezentowały swoje umiejętności zgromadzonej widowni. Kolejnym punktem obchodów Pierwszego Dnia Wiosny był pokaz mody wiosennej oraz wybór Miss i Mistera Wiosny. Liczyła się pomysłowość, oryginalność oraz sposób zaprezentowania swojego stroju. Po rozstrzygnięciu konkursu przez komisję która składała się z nauczycieli, wszyscy udali się na spacer ulicami Jędrzejowa. Dzieci, z kolorowymi plakatami i „Marzanną „ na czele barwnego korowodu, radosnymi okrzykami przywoływały wiosnę, a żegnały zimę.
Impreza ta zintegrowała społeczność szkolną, wytworzyła poczucie wspólnoty, ale przede wszystkim była świetną zabawą.