Rośliny

Dziś 20.05.2019 dzieci miały okazję przyjrzeć się pracy ogrodnika. Wcześniej w przedszkolu same sadziły i hodowały różne rośliny, jednak w gospodarstwie ogrodniczym państwa Szymczaków przekonały się, co to znaczy prawdziwa praca z roślinami.