Owady

W maju po raz kolejny Nasi uczniowie wzięli udział w tzw. Żywej Lekcji Przyrody. Tym razem tematem były owady. Prowadząca przedstawiła rolę jaką te zwierzęta odgrywają w codziennym życiu człowieka. Ponadto spotkanie służyło obalaniu mitów i przełamywaniu lęków wśród uczniów. Następnie zaprezentowała żywe okazy zwierząt (modliszkę, chrząszcza, liśćca, patyczaka) oraz kolekcję zasuszoną prezentowaną w gablotach (chrząszcze, motyle, ćmy). Uczniowie na tej lekcji dowiedzieli się, że owady należą do grupy stawonogów. Poznali różnorodność elementów budowy ciała określonych okazów oraz ich cykl życiowy: zachowania godowe, różnorodność larw, linienie, poczwarki i przeobrażenie w owada dorosłego. Na koniec był czas na pytania do edukatora oraz pamiątkowe zdjęcia. Mamy nadzieję, że tak ciekawe lekcje wpłyną na rozwój zainteresowań przyrodniczych i postaw badawczych wśród uczniów.