Julianówka


Dzieci z klas 0 – III, 11 października 2018 roku, zdobywały nowe umiejętności. Tego dnia pani Patrycja Kaźmierczak zorganizowała wycieczkę do Julianówki – Zagrody Edukacyjnej.
Pierwszym punktem wycieczki była prelekcja gospodyni - pani Celinki o dawnych zwyczajach w pracach domowych gospodarstwa i porównanie z dzisiejszą sytuacją w mieście. Omówiła zasady oraz proces wyrobu śmietany, masła i sera. Dzieci miały okazję brać czynny udział w wyrobie białego sera oraz ubijaniu masła. Na końcu nastąpił poczęstunek z uzyskanych produktów. Następnie wysłuchaliśmy opowieści o sianie
i sianokosach oraz obejrzeliśmy wyroby wyplatane przez twórczynie ludowe. Po omówieniu zasad oraz procesu wyplatania z siana nasi podopieczni sami zrobili przepiękne koguciki.
Ogromną atrakcją okazała się wizyta w mini zoo, gdzie w poszczególnych boksach dla zwierząt, dzieci mogły z nimi obcować, obserwować, a nawet nakarmić. Po prelekcji
o zwierzętach wiejskich, ich przeznaczeniu i wykorzystywaniu w gospodarstwie wiejskim udaliśmy się na plac zabaw. Był to dzień niezapomnianych wrażeń.