Dzień Edukacji Narodowej

Dnia 10.10.2019 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Jędrzejowie Nowym odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej (potocznie zwanym Dniem Nauczyciela).
Przedstawienie przygotowali uczniowie różnych klas pod kierunkiem pań Alicji Wąsowskiej i Marleny Serafin - Michalik . Młodzi artyści piosenką i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud pracy nauczyciela, jego poświęcenie, czujność oraz troskę o dobro wychowanków. Nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły zostały wręczone kwiaty. Na zakończenie akademii głos zabrała p. Dyrektor Edyta Karczewska - Brzost, która wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom oraz mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Podziękowała za dotychczasowe zaangażowanie oraz życzyła wielu sił i wytrwałości
w tym wyjątkowym zawodzie.